Treblinka

Mezi 19. zářím a 22. říjnem odjelo z Terezínského ghetta celkem deset transportů do vyhlazovacího tábora Treblinka. Deportováni byli převážně lidé přes 65 let a nemocní. Z 18 004 lidí deportovaných z Terezína, se konce války dožili dva. Provoz vyhlazovacího tábora Treblinka byl zahájen 22. července 1942. Jeho funkcí bylo výhradně masové vraždění. Vězni byli hnáni do plynových komor s ujištěním, že se jdou sprchovat. Jakmile byli uvnitř, rozběhl se spalovací motor, který otrávil vzduch oxidem uhelnatým. Po patnácti minutách byla mrtvá těla vynesena zadními dvířky a zpočátku házena do hromadných hrobů, od konce roku 1942 pak byla pálena. Treblinka se stala konečnou stanicí pro většinu obyvatel varšavského ghetta. 2. srpna 1943 vypuklo v táboře povstání a pár desítkám vězňů se podařilo uprchnout a zachránit se. Ti, kteří se z tábora nedostali, museli zahladit veškeré stopy po masovém vraždění, a pak byli zastřeleni. Práce na likvidaci tábora trvaly do listopadu 1943. Počet obětí se odhaduje na více než 870 000.

 

 

 


odkazy:
Treblinka - vyhlazovací tábor v rámci akce Reinhard
(Stan Lada, www.reinhard.mysteria.cz)

 

Treblinka
(www.holocaust.cz)

Osoby, které dle naší databáze prošly tímto táborem