Raasika

Transportem Be vypraveným 1. září 1942 opustilo Terezín celkem 1 000 vězňů. Souprava osobních vagónů směřovala původně do ghetta v lotyšské Rize, na území tehdejšího Říšského komisariátu Ostland (Východ). Po příjezdu do přeplněného ghetta však transport nebyl přijat a brzy vyrazil na cestu dále na sever. 5. září dopoledne zastavil v estonské Raasice. Odtud byla většina vězňů - převážně děti a staří lidé - odváženi do Kalevi Liiva, kde byli v připravené jámě postříleni. Ze zhruba 200 mladších vězňů, kteří byli z Raasiky odvezeni do tábora v Jägale, se konce války dočkalo 45.

Osoby, které dle naší databáze prošly tímto táborem