Gross-Rosen

Původně satelitní tábor Sachsenhausenu fungoval samostatně od 1. května 1941 a do roku 1944 se stal jedním z největších komplexů s více než padesátkou vlastních pobočných táborů. Zpočátku sloužil jako koncentrační tábor pro politické vězně, od konce roku 1943 sem byli přiváženi i židé především z Polska a Maďarska. V jednotlivých satelitních táborech byli vězni nuceni pracovat pro různé průmyslové podniky, např. pro firmy Krupp, I. G. Farben nebo Daimler Benz. V lednu 1945 byly přes tábor hnány desetitisíce vězňů v pochodech smrti. Odhaduje se, že celkem prošlo Gross-Rosenem přibližně 125 000 vězňů, přičemž 40 000 z nich nepřežilo buď v důsledku vyčerpání těžkou prací a otřesných stravovacích a hygienických podmínek, nebo zemřelo na pochodu smrti.
odkazy:

Gross-Rosen
(www.holocaust.cz)

Osoby, které dle naší databáze prošly tímto táborem