Lodž

Lodžské ghetto (ghetto Litzmannstadt), do ­něhož bylo nahnáno 160 000 místních židů, se stalo shromaždištěm dalších tisíců lidí z Německa, Rakouska a Protektorátu Čechy a Morava. Židovská samospráva v čele s kontroverzním Mordechajem Rumkowskim se snažila co nejvíce vězňů zapojit do práce, a přesvědčit tak SS o jejich nepostradatelnosti. Ghetto bylo přelidněné, lidé trpěli hladem, zimou, nelidskými hygienickými i ubytovacími podmínkami a epidemiemi. 43 500 lidí v důsledku toho zemřelo přímo v ghettu.

 

Mezi lednem a květnem 1942 bylo z Lodže posláno 60 000 obyvatel ghetta do vyhlazovacího tábora Chelmno. Na počátku září téhož roku bylo ve stejné cílové stanici zlikvidováno během osmi dnů 12 000 lidí a následovalo dalších 70 000 na základě rozhodnutí o vyhlazení všech židů v této oblasti.

 

Na jaře 1944 bylo rozhodnuto o likvidaci tábora. Mezi červnem a polovinou července bylo posláno 7 000 lidí do Chelmna a od srpna bylo zhruba dalších 70 000 osob deportováno do Osvětimi. Celkem prošlo ghettem v Lodži 200 000 lidí, z nichž přežilo pouze 5 000 - 7 000.
odkazy:

Lodžské ghetto
(www.holocaust.cz)

Osoby, které dle naší databáze prošly tímto táborem