Buchenwald

Jeden z největších německých táborů nacházející se nedaleko Výmaru byl založen 16. 7. 1937. Prvními vězni byli političtí odpůrci a zločinci, později přibyli tzv. asociálové a němečtí židé a v září 1938 skupina 2 000 židů z Rakouska.

 

V říjnu 1942 byla většina vězňů převezena do Osvětimi. Buchenwald a jeho 130 satelitních táborů se po nějaké době začalo postupně znovu zaplňovat a na konci r. 1944 v nich živořilo 60 tisíc lidí. Pracovali především v továrnách na munici, v kamenolomu a na stavbách komunikací. Ti, kteří neprošli vstupní selekcí v kmenovém táboře v Buchenwaldu, byli zplynováni v Sonnensteinu. V táboře se navíc již od r. 1941 na vězních prováděly lékařské experimenty. Do února 1945 stoupl počet vězňů na 80 tisíc, počátkem roku byli příchozí deportováni hlavně z polských táborů. Mezi 6. a 10. dubnem bylo „evakuováno" 40 tisíc lidí, z nichž třetina zahynula na pochodu smrti. 11. 4. 1945 tábor osvobodila americká armáda, mezi 20 tisíci zachráněnými byly 4 tisíce židů. Buchenwaldem prošlo celkem 250 tisíc lidí, z nichž 60 tisíc přímo na místě zahynulo. Do počtu mrtvých nejsou započítáni sovětští vězni, kteří byli často hned po příjezdu hromadně usmrcováni střelbou do týla.


Osoby, které dle naší databáze prošly tímto táborem