Kaufering

Jedním z pobočných táborů Dachau, který se skládal z dalších 15 subtáborů, byl Kaufering, vystavěný mezi červnem a říjnem 1944. Jeho vězni byli součásti tzv. Jegerstab programu - byli zařazeni do výroby zbraní v utajených podzemních továrnách. Vůbec první vězni tábora přišli z Litvy, dále prošlo Kauferingem mnoho Maďarů, Poláků, obyvatel Protektorátu Čechy a Morava a Rumunů. Vězni se sem dostávali většinou z Osvětimi, obývali polozapuštěné baráky. Tábor měl vysokou úmrtnost, ale počet mrtvých není znám.

 

Osoby, které dle naší databáze prošly tímto táborem