Allach

Pracovní tábor podřízený Dachau, který zahrnoval jednak 3 tisíce židovských, jednak 6 tisíc nežidovských vězňů. Tyfová epidemie se v něm rozmohla až těsně před osvobozením, ke kterému stejně jako u řady dalších subtáborů došlo o den později, tedy 30. 4. 1945.

 

Osoby, které dle naší databáze prošly tímto táborem