Lublin - Majdanek

Koncentrační a vyhlazovací tábor Majdanek na předměstí Lublinu byl zřízen v říjnu 1941. Od roku 1942 tu byly v provozu plynové komory. Prvními vězni Majdanku byli sovětští váleční zajatci. Kolem přelomu 1941/1942 se stal Majdanek vězením pro židy z Lublinu a okolí, masové transporty židů přicházely od dubna 1942 nejprve ze Slovenska a Čech, později z Rakouska, Německa, Francie, Belgie a Nizozemí. Od poloviny 1942 do poloviny 1943 převládaly transporty židů z nejrůznějších regionů Polska. Ihned po příjezdu do tábora byli vězňové podrobeni selekci. Ti, kteří byli prohlášeni za práce neschopné, především děti, staří a nemocní, byli následně bez zápisu do vězeňských kartoték hnáni do plynových komor. Zbylí byli umístěni ve vězeňských barácích. Odhaduje se, že táborem prošlo asi 300 tisíc lidí, z nichž 78 tisíc zahynulo. 75% obětí bylo židovského původu

 

 


odkazy:
Majdanek - vyhlazovací tábor v rámci akce Reinhard
(Stan Lada, www.reinhard.mysteria.cz)

Osoby, které dle naší databáze prošly tímto táborem