Přejmenování plzeňských ulic za okupace

Autor:
Periodikum: Úřední list města Plzně
Číslo:
Vydáno:

Úřední list Města Plzně vycházel vždy 1. a 15. dne každého měsíce. Zvláštní vydání z 5. září 1940 obsahuje seznam všech předvélečných názvů ulic spolu s jejich českými i německými ekvivalenty z doby okupace.

Přílohy:
Přejmenování plzeňských ulic za okupace (3.8 MB)