Dopis Libora Říšského

Autor:
Vytvořeno: 14. 12. 2003
Zdroj: projekt Spolužáci

Slečno Dvořáková!

Vzpomínali jsme s ing Červenkou na oba naše bývalé spolužáky, ale byli velmi nenápadní. Erlíšek chodil s námi od primy. Byl z nás nejmenší, drobné postavy a měl nejvíce absencí. Vzpomínám si jen, že byl náboženství mojžíšského. Stein přišel asi až v tercii. Byl střední postavy a rozený obchodník. Na kreslení nosli zásobu čtvrtek, které nám se ziskem 5 haléřů prodával. Vzájemný poměr mezi námi byl přátelský, nevzpomínám si, že by měli bližší kamarády. Stein byl členem skautského oddílu STOPA. Víc už nevím.

 

S pozdravem

L. Říšský, v.r.

 

14. 12. 2003

Osoby:
Ehrlich Emil (24.12.1923 - 18.05.1944) Stein Jiří (16.01.1923 - ?)
Rodiny:
Steinovi