Dopis Miroslava Červenky

Autor:
Vytvořeno: 14. 3. 2004
Zdroj: projekt Spolužáci

Vážená slečno,

děkuji Vám za Váš obšírný dopis, který mi sdělil i pro mě neznámé údaje o našich někdejších spolužácích z bývalé reálky. Je mi velice líto, že potvrzujeme smutný osud obou našich spolužáků, o kterých jsme od kvarty t. j. r. 1939 nevěděli vůbec nic.

Snad lépe pochopíte, že si vybavujeme jen sporadicky nějaké zážitky o těchto chlapcích, kteří nevybočovali svým chováním nebo studijními výsledky ve třídách do kvarty, které měly dnes těžko pochopitelných 52 žáků!

Vzpomínám jen na malého Emila Ehrlicha, drobného, neduživého hocha, jak jako nejmenší ze třídy v hodinách tělocviku rázoval jako první při úvodní rozcvičce. Bylo až hodné obdivu, že se nesnažil při svém zdravotním stavu vyhnout se tělesné výchově, která musela být pro něho víc než náročná.

Chci ještě dodat, že i další spolužáci zmizeli z našeho obzoru, když po ukončení kvarty přešli na některou z mnoha odborných škol.

Je mi líto, vážená slečno, že nemohu dál poskytnout potřebné informace pro Vaši pozoruhodnou a záslužnou práci a přeji Vám upřímně úspěch v dalším pátrání!

 

S pozdravem

Miroslav Červenka

 

V Plzni 14. března 2004

Osoby:
Ehrlich Emil (24.12.1923 - 18.05.1944)